Το Μεταφραστικό μας κέντρο Translingua Hellas παρέχει επίσημα επικυρωμένα μεταφρασμένα έγγραφα για χρήση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό όπως και διερμηνεία και άλλες συναφείς εξυπηρετήσεις σε όλο το επικοινωνιακό φάσμα όλων των γλωσσών, γλωσσικών συνδυασμών (περιλαμβανομένων ελληνικών και μη) και θεματικών ενοτήτων.

Ενδεικτικά παρακάτω τομείς και είδη εγγράφων προς μετάφραση από και προς γλώσσες επιλογής σας, χωρίς αυτά να είναι περιοριστικά και απόλυτα. 

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψίστης ποιότητας οι οποίες καθιστούν επαγγελματίες καθώς και ιδιώτες, ικανούς να διεκπεραιώσουν εργασίες και έργα στον ειδικό τους τομέα, αποτελεσματικά, έγκαιρα και πάνω απ' όλα οικονομικά.

Είναι τιμή μας να ανταποκριθούμε σε κάθε απορία και ερώτημα, παρέχουμε αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή απλές γνωμοδοτήσεις σε σχέση με υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και την απόκτηση γνώσεων ξένης γλώσσας, πιστοποίησης αυτής, συμβούλευσης, κλπ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

      Μεταφράσεις παντός τύπου, θεματολογίας, επιπέδου.  

   - σε έγγραφη  (έντυπη ή ηλεκτρονική) μορφή. 

    - Παράλληλες και συναφείς υπηρεσίες

    - Διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση, τροποποίησηκλπ.

    - Αποστολή / παραλαβή από και προς τον χώρο σας.

 

   Αναλυτικά:

     Θεματικοί τομείς

 • Τεχνολογία
 • Ιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Νομική
 • Μηχανολογία
 • Αυτοκίνηση
 • Αρχιτεκτονική
 • Οικονομικά
 • Λογοτεχνία
 • Εκπαίδευση
 • Ψυχαγωγία
 • Αθλητισμός
 • Ναυτιλία 
 • Επικοινωνία
 • Εμπόριο
 • Αγροτική καλλιέργεια
 • Περιβάλλον
 • κ.α.

 

 

 

 

    Τύποι εγγράφων

 • Οικονομικές καταστάσεις
 • Συμβάσεις / Συμβόλαια
 • Πρακτικά συνελεύσεων (απομαγνητοφώνηση / δακτυλογράφηση από χειρόγραφα)
 • Συνεντεύξεις (απομαγνητοφώνηση / δακτυλογράφηση)
 • Τύπος 
 • Βιβλιογραφία
 • Χειρόγραφα  
 • Πιστοποιητικά πάσης φύσεως
 • Τιμοκατάλογοι - Μενού
 • Ακαδημαϊκά 
 • Εγχειρίδια (Ηλεκτρολογικά / Μηχανολογικά / κλπ)
 • Ηλ. παιγνίδια / ιστοσελίδες
 • Διαφημιστικά
 • Εκκαθαριστικά
 • Γνωματεύσεις / Διαγνώσεις Φαρμακευτικές Συνταγές
 • Τιμολόγια / Προτιμολόγια / Φορτωτικές 
 • Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ / Επιμελητηρίου / 
 • κ.α.

 

 

 

Επιπλέον,  παρέχεται επίσημη επικύρωση εγγράφων για χρήση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.