Ποιες γλώσσες αναλαμβάνετε να μεταφράσετε;

Μεταφράζουμε από και προς όλες τις γλώσσες.

 

Οι μεταφράσεις είναι επικυρωμένες;

Βεβαίως και είναι επικυρωμένες και έτοιμες προς χρήση για εντός και εκτός Ελλάδος.

 

 Τι είναι η "Apostille"? 

Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Τα έγγραφα με προέλευση εξωτερικού αποκτούν την σφραγίδα της Χάγης στην χώρα και περιφέρεια ή δήμο από την οποία προέρχονται!!! Π.χ. Βρετανικό πιστοποιητικό γέννησης από τη περιφέρεια του Sussex, HB πρέπει να φέρει την σφραγίδα ‘Apostille’ (Χάγης) από τον Δήμο ή την αρμόδια αρχή της πόλης/περιφέρειας αυτής.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο το Κάτω Νευροκόπι θα δεχθεί την Σφραγίδα της Χάγης απο τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. 

*Δεν δύναται ελληνική αρχή να εναποθέσει τη σφραγίδα αυτή από σε έγγραφο άλλης χώρας και αντιστρόφως!!!

http://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis-politon

 

 Χρειάζομαι το "Apostille" στο έγγραφο μου;

 Ο φορέας-παραλήπτης θα επιβεβαιώσει εάν είναι απαραίτητη η σφραγίδα της Χάγης. Το επιβεβαιώνετε επικοινωνώντας απευθείας με τον φορέα προς αποφυγή σύγχυσης και ταλαιπωρίας. Ως επί το πλείστον  οι περισσότερες Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες το απαιτούν 

* Σημ: Κάποιες χώρες (Αφρικής, Νοτίου Αμερικής κ.α.) οι οποίες δεν έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης ή και κατ' επιλογή τους, δεν απαιτούν την σφραγίδα αυτή.

 

Πώς θα αποκτήσω την "Apostille" στο έγγραφο μου;

 Επικοινωνείτε με τη (Νομαρχία) νυν Περιφέρεια και θα κατατοπιστείτε ως προς το γραφείο στο οποίο θα αποταθείτε. 

 

 Ποιος φορέας είναι ο αρμόδιος για την απόδοση της σφραγίδας της Χάγης;

Α: Σημειώστε: Αρμόδια για την 'Επισημείωση'  είναι η Περιφέρεια εκείνη στην οποία ανήκει ο φορέας έκδοσης του πρωτοτύπου εγγράφου. Οι Υπηρεσίες συνήθως, αν ερωτηθούν, θα ενημερώσουν σχετικά με την απόκτηση της σφραγίδας και απο πού. 

*Οι Νομικές Αρχές παραθέτουν οι ίδιες την Επισημείωση!

 

Είναι το έγγραφο που φέρει την Apostille το ίδιο με ένα κοινό έγγραφο για χρήση εντός της χώρας μου; 

 Δεν είναι πάντα. Συνήθως επανεκδίδεται νέο με τον σκοπό να επισημανθεί με την σφραγίδα της Χάγης για χρήση στην αλλοδαπή. (Βλ. την άνω ιστοσελίδα)